Vị tướng lãnh đạo trong hệ thống phòng cháy chữa cháy

Vị tướng lãnh đạo trong hệ thống phòng cháy chữa cháy

Báo cháy là đầu cầu tổng hợp, tiếp thu tín hiệu, phân tích và sau đó là đưa ra hành động cho những thiết bị phòng cháy chữa khác trong hệ thống. Nhằm kích hoạt báo động cho con người hoặc kích hoạt... [...]

Hệ thống báo cháy là gì? Vai trò của hệ thống báo cháy

Hệ thống báo cháy là gì? Vai trò của hệ thống báo cháy

Khi sảy ra cháy sẽ gây nên những hậu quả khó lường. Thế nên vai trò của hệ thống báo khói, báo cháy tự động vô cùng quan trọng. Đây là hệ thống đầu não trong hệ thống PCCC của bất kỳ công trình dân... [...]

Cấu tạo và phân loại hệ thống báo cháy tự động

Cấu tạo và phân loại hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống báo cháy tự động là tập hợp các thiết bị báo cháy có nhiệm vụ phát hiện ra đám cháy hoặc nguy cơ xảy ra đám cháy và thông báo địa điểm xảy ra đám cháy cho người lắp đặt hệ thống báo cháy... [...]

Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động

Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động

Các thiết bị phòng cháy, báo cháy có vai trò đặc biệt quan trọng tong việc có thể khống chế đám cháy khi mới cháy đó là hệ thống thiết bị báo cháy vì là thiết bị đầu tàu kích hoạt những thiết bị... [...]

Các kiến thức về hệ thống thiết bị báo cháy

Các kiến thức về hệ thống thiết bị báo cháy

Hệ thống báo cháy là một tập hợp các thiết bị báo cháy, báo khói, gồm tủ trung tâm báo cháy, thiết bị đầu vào và thiết bị đầu ra; có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo đám cháy. [...]