Cập nhật các tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy

Cập nhật các tiêu chuẩn thiết kế phòng cháy chữa cháy

Để hệ thống phòng cháy chữa cháy tại cơ sở được nghiệm thu bới cơ quan chức năng và phát huy tốt nhất lợi ích bảo vệ mà nó mang lại thì khi thiết kế phòng cháy chữa cháy phải tuân theo các quy chuẩn [...]

Quy định về thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy

Quy định về thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy

Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy là một trong số những công việc thuộc yêu cầu bắt buộc đối với các dự án, công trình. Việc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy phải do đơn vị tư... [...]

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC bao gồm những gì?

Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế PCCC bao gồm những gì?

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pccc trình cơ quan chức năng là việc quan trọng để việc thẩm duyệt được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Vậy hồ sơ trong thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy gồm những gì ? [...]

Các yêu cầu trong thiết kế phòng cháy chữa cháy

Các yêu cầu trong thiết kế phòng cháy chữa cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháy trước khi thi công, sử dụng phải được kiểm duyệt, thẩm định nghiêm ngặt từ cơ quan chức năng. Thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy là việc quan trọng không thể thiếu. [...]

Quy trình chuẩn trong thiết kế hệ thống báo cháy

Quy trình chuẩn trong thiết kế hệ thống báo cháy

Thiết kế phòng cháy, thiết kế báo cháy là công việc phải làm đầu tiên trước khi thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy. Việc thiết kế phòng cháy phải do các kỹ sư có chuyên môn thực hiện với nhiều... [...]

Tính toán khối lượng công việc trong thiết kế phòng cháy

Tính toán khối lượng công việc trong thiết kế phòng cháy

Việc tính toán khối lượng công việc, thiết bị, cách lắp đặt để làm sao vừa tiết kiệm, vừa tối ưu là không đơn giản, cần có đội ngũ kỹ sư thiết kế chuyên nghiệp [...]