Sửa chữa phòng cháy chữa cháy

Nâng cấp Bảo trì  Hệ thống PCCC theo các tiêu chuẩn và yêu cầu về luật phòng cháy hiện tại để đủ điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC