Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4778/UBND-NC, về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4-10.

Hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, căn cứ vào tình hình thực tiễn của diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về về công tác PCCC&CNCH.

Huy động các đơn vị chức năng, đoàn thể ở địa phương phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn thành phố về nhiệm vụ trên. Đồng thời, tổ chức rà soát, xử lý, khắc phục các tồn tại về PCCC&CNCH như: Lấn chiếm, cản trở đường giao thông phục vụ chữa cháy; có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

Thủ trưởng các đơn vị chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện công tác PCCC, tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC trong phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC; duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo quy định của pháp luật; tiến hành xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các phương án chữa cháy tại cơ sở sát thực tế; tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4/10).

Trong công văn này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của thành phố chủ động tăng thời lượng đưa tin về các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 4/10; đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC&CNCH; thường xuyên đưa các tin tức về phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền về gương “Người tốt - Việc tốt” trong phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH và phê phán, cảnh báo đến cộng đồng các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng pháp luật về PCCC&CNCH.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Công an thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” 4/10/2020, bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy; đôn đốc các đơn vị, cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC, kiên quyết xử lý các vi phạm về PCCC theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và CNCH, bảo đảm lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố xảy ra trên địa bàn; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo cấp trên theo quy định…