Bảo trì PCCC tại Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

Bảo trì PCCC tại Samsung Electro-Mechanics Việt Nam

Gói thầu bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại công ty Samsung Electro-Mechanics Việt Nam. KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên [...]

Thi công PCCC trụ sở trạm kiểm soát cầu Bắc Luân II

Thi công PCCC trụ sở trạm kiểm soát cầu Bắc Luân II

Gói thầu thi công hệ thống PCCC trụ sở làm việc trạm kiểm soát liên ngành cầu Bắc Luân II. Thành Phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh [...]

Bảo dưỡng hệ thống PCCC văn phòng tỉnh Quảng Ninh

Bảo dưỡng hệ thống PCCC văn phòng tỉnh Quảng Ninh

Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC, chỉnh trang nhà làm việc của 03 cơ quan Văn phòng Đoạn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Văn phòng ủy Ban nhân dân tỉnh. [...]

Cải tạo hệ thống PCCC kho bạc nhà nước Đà Nẵng

Cải tạo hệ thống PCCC kho bạc nhà nước Đà Nẵng

Dự án cải tạo hệ thống PCCC trụ sở kho bạc nhà nước Đà Nẵng. Tại địa chỉ số 236 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng [...]